Leirvik skule, Langeland skule og Stord ungdomsskule er med i desentralisert kompetanseutvikling fram til våren 2020.

Utdanningsdirektoratet: Desentralisert ordning - lokal kompetanseutvikling