Stord kommune har skular med i desentralisert ordning og lagar planar for kompetanseutvikling og skuleutvikling. Denne ordninga vert sett i samanheng med ordninga Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis. Einingane jobbar med ny plan for kvalitetsarbeid i oppvekst og kultur, parallelt med oppvekstreforma. Planen er å ha ny plan for kvalitetsarbeid klar i løpet av 2022. Meir informasjon kjem her etter kvart som planprogrammet er klart.