Program skuleåret 2018/2019:

Ungdomsskulane
21.8: Filmvisning for 8. trinn i samarbeid med Den Norske Filmfestivalen i Haugesund: "Enklave" med gjest Maren Sten Neset frå FN-Sambandet.
22.8: Filmvisning for 9. og 10. trinn i samarbeid med Den Norske Filmfestivalen i Haugesund: "Hva vil folk si" med gjest Maria Mozhdah som spelar hovudrolla Nisha.
5.11 - 9.11: Falturiltu veke 45

Barneskulane
26.9: Opplevingsdag for 4. trinn i Moster amfi. I samarbeid med DKS Bømlo og Moster amfi.
Hystad skule, 4. trinn. Tjødnalio skule, 4. trinn
27.9: Opplevingsdag for 4. trinn i Moster amfi. I samarbeid med DKS Bømlo og Moster amfi.
Rommetveit skule, 4. trinn. Langeland skule, 4. trinn
28.9: Opplevingsdag for 4. trinn i Moster amfi. I samarbeid med DKS Bømlo og Moster amfi.
Leirvik skule, 4. trinn. Litlabø skule, 4. trinn. Sagvåg skule, 4. trinn
5.11 - 9.11: Falturiltu veke 45