Fram til 15. april kan lag og organisasjonar søkja om driftstilskot frå Stord kommune, sjå lenka under for meir informasjon. 

Søknadskriterier og elektronisk skjema.