På Stord kommunale rehabiliteringssenter finn du og ergo- og fysioterapiavdelinga med kommunalt tilsette fysioterapeutar og ergoterapeutar, varmtvassbasseng og treningsavdeling.

I 3. etasje på Stord kommunale rehabiliteringssenter ligg døgnavdelinga med 16 sengeplassar. Døgnavdelinga har to dobbeltrom. Fem plassar er øyremerka for brukarar som treng rehabilitering. Brukarar som har rehabiliteringsplass får eit tverrfagleg, målretta og tidsavgrensa opplegg. Ni plassar er betegnet som korttidsplassar.

Eininga organiserer transport for funksjonshemma, frisklivssentral, ulike trenings- og aktivitetstilbod, administrerer varmtvassbasseng og formidlar hjelpemiddel frå kommunalt lager og  NAV-hjelpemiddelsentral.