Opningstider

Hagerupshuset er ope måndag til fredag kl. 09.30 - 13.00

Venelaget

Hagerupshuset har sitt eige venelag som står for drifta av tilbodet med støtte frå kommunen. Flittige kvinner i laget syr, strikkar, bakar og held basarar til inntekt for eldresenteret.

  • Kafeen er open for servering av kaffi, sjokolade, rundstykke, lappar, vafler og annan heimebakst så lenge huset er ope
  • Steinsliping 
  • Sal av batteri til høyreapparat
  • Handarbeidsklubb som er open for alle
  • Seniortreff med føredrag i samarbeid med Folkeakademiet.

Leige av Hagerupshuset 

Det er høve til å leiga Hagerupshuset for selskap eller andre arrangement. Kontakt Venelaget for Hagerupshuset via kontaktinformasjon til høgre på denne sida for prisar på utleige.

Tur v/Pensjonistturgruppa

Ynskjer du å gå på tur? Då kan du vera med pensjonistturgruppa. Frammøte er på Hagerupshuset klokka 10, annankvar onsdag i oddetalsveker.

Turane er rekna å ta to til tre timar inklusiv kaffikos. Turane vert omtala i lokalavisa før oppstart vår og haust.

 

Program for turlaget hausten 2019
Nr Dato Turstad
1 14.08.19 Gardsvandring på Mekjebakkjen
2 28.08.19 Rundtur: Digernes - Høgestølen - Tømbervik. 2,5 km
3 11.09.19 Baståsen
4 25.09.19 Pistolstien - Nonsåsen rundt
5 09.10.19 Vad - Kvednastølen
6 25.10.19 Sagvågs- og Litlabøområdet
7 06.11.19 Fitjar
8 20.11.19 Litlabø - Dale
9 04.12.19 Hystad - Rommetveit
10 18.12.19 Rundtur: Lundestølen - Hestafossjuvet - Tveitasætra
Avslutning på Fjellstova for 2019

 

Turlaget-Staupe-hytta-til-Jenny-Danmo

Bilete: frå Staupe er hytta til Jenny Danmo.

Kontaktperson for turgruppa

Kjell Vestrheim
Tlf. 918 84 562
E-post: kjell@v-engineering.no