Nytt tilbod til 3. trinn ser slik ut:

Type tilbodKroner
Gratis kjernetidGratis
Gratis kjernetid utvida med morgon-SFO

1 193

Gratis kjernetid utvida med ettermiddags-SFO

408

Gratis kjernetid utvida med morgon- og ettermiddags-SFO

1 601

Full plass skulefrie dagar, Hystad SFO

3 322

Full plass sommarope juni 2024, Hystad SFO

1 179

Full plass sommarope august 2024, Hystad SFO

1 771