Oppgåvene til avdelinga er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Idrett og friluftsliv
  • Folkehelse
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling.

Tenesteomtalar og skjema finn du lenger nede på sida.

Fagavdelinga arbeider for politikarar, strategisk leiing og einingsleiarar med sakshandsaming, utvikling, kvalitetssikring, rettleiing og rådgjeving.

Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer. 

Tilsette

Namn Tittel

Lovise Vestbøstad

Tlf: 53 49 68 18 /  911 50 097

E-post: Lovise.Vestbostad@stord.kommune.no

Kommunalsjef

Andreas Moe Larsen

Tlf: 53 49 68 25 / 970 10 827

E-post: Andreas.Moe.Larsen@stord.kommune.no

Kommuneplanleggjar

Tove Vikanes Agdestein

Tlf: 53 49 66 63 / 975 52 209

E-post: Tove.Vikanes.Agdestein@stord.kommune.no

Folkehelsekoordinator

Silje Sivertsen

Tlf: 932 80 549

E-post: Silje.Sivertsen@stord.kommune.no

Prosjektutviklar