Oppgåvene til avdelinga er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Idrett og friluftsliv
  • Folkehelse
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling.

Fagavdelinga arbeider for politikarar, strategisk leiing og einingsleiarar med sakshandsaming, utvikling, kvalitetssikring, rettleiing og rådgjeving.

Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer. 

Tilsette

Namn Tittel

Lovise Vestbøstad

Tlf: 53 49 68 18 /  911 50 097

E-post: Lovise.Vestbostad@stord.kommune.no

Kommunalsjef

Andreas Moe Larsen

Tlf: 53 49 68 25 / 970 10 827

E-post: Andreas.Moe.Larsen@stord.kommune.no

Kommuneplanleggjar

Tove Vikanes Agdestein

Tlf: 53 49 66 63 / 975 52 209

E-post: Tove.Vikanes.Agdestein@stord.kommune.no

Folkehelsekoordinator