12 av totalt 21 fagarbeidarar fekk utdelt fagbrevet sitt på tysdag. På grunn av koronasituasjonen vart det ikkje felles bilete men bilete av ein og ein. Det var mange som ikkje hadde høve til å vera med på tilstellinga, desse har fått fagbrevet tilsendt.

Både rådmann og ordførar holdt tale til dei nyutdanna og viktige ressursane for kommunen og samfunnet. Lærlingkoordinator Siv Nesse leia tilstellinga.

Fagarbeidarar fordelt på fag:

Helsearbeidarfaget

 • Birthe Holmstrøm
 • Azwan Kadir
 • Ghada Khamis
 • Antanas Ivanauskas
 • Habon Suga
 • Renathe Tranøy
 • Rebekka B. Dybvik
 • Ronja Sørenstam
 • Nina Gregersen

Kontor- og administrasjonsfaget

 • Linda Bach
 • Marita Zakariassen Haraldseid

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

 • Malin Tveit Mehammer
 • Maria Arendt
 • Nadine Tveita
 • Valita Øksnes
 • Camilla Linløkken
 • Maria Vatna
 • Praikaikaeo Riroem
 • Rebekka Louise Berge Skjold
 • Karoline Mikalsen

IKT faget

 • Christian Lian