Nasjonale prøvar

Obligatoriske prøvar gir informasjon om ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Ferdigheitene er viktige for læring i alle fag.

Les meir om nasjonale prøvar på udir.no