Alle må først kontakte fastlegekontor via telefon, sms eller anna elektronisk løysing. Folk vil, etter vurdering, få tilbod om konsultasjon, telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

Legekontora vil svara på all telefon- og elektronisk kontakt så raskt som råd er. Personar som som treng legevurdering med t.d. fysisk undersøking, blodprøve m.m. vil sjølvsagt få det.