Dei to jubilantane er :

Bjørnar Withbro

06.06.79 – Biblioteksjef ved Stord folkebibliotek, der han framleis er i dag.

Hjalmar Taipale

16.07.79 – Vaktmeister på Kulturhuset, der han framleis er i dag.

Begge to byrja i stillingane sine omtrent samstundes som Stord kulturhus vart opna.