Nordbygdo helsestasjon og Sagvåg helsestasjon vil då halde til i Helseparken.

Adresse: 3 etg, Borggata 7, 5417 Leirvik. 

Telefon til alle helsestasjonane i perioden er 53 49 69 85.

Ope måndag - fredag mellom kl 08.00 - 15.00.