Legesenter

Sommarferie 2022

Vikarordning

Leirvik Legekontor:

Dr. Agnar Aasheim

Dr. Håvard Hakestad

Dr. Dag Ståle Nystøyl

 

Veke 29, 30, 31 og 32

Veke 27, 28, 29 og 30

Veke 25, 26, 27 og 28

Vikarierar internt for kvarandre

Landsbylegane:

Dr. Helge Vie

Dr. Etai Bogen

Dr. Keitumetese Motaung

 

Veke  25, 26 og 27

Veke  26, 27 og 28

Veke  29 og 30

Vikarierar internt for kvarandre

Heiane Legesenter:

Dr. Elisabeth Størkson

Dr. Tone Bolset

Dr. Hans Christian Tilrem

Dr. Ingvill Antonsen

Dr. Lars Gunnar Solsvik

Dr. Hanne Charlotte Thormodsæter

Dr. Ingvild T. Dahl

 

Veke 29, 30, 31 og 32

Veke 25, 26, 27 og 28

Veke 29, 30, 31 og 32

Veke 27, 28, 29 og 30

Veke 25, 26, 27 og 28

Veke 25, 26, 27 og 28

Veke 29, 30, 31 og 32

Vikarierar internt for kvarandre

Stord legesenter:

Dr. Dag Frode Johannesen

Dr. Øystein Nygård

 

Veke  28, 29, 30 og 31

Veke  26, 27, 28 og 29

Vikarierar internt for kvarandre

Øyo legekontor:

Dr. Kristin Skorpen

Dr. Bjarte Wilhelmsen

Dr. Kristian Myklevoll

Dr. Ernst Lim

 

Veke  28, 29, 30 og 31

Veke  27, 28, 29 og 30

Veke  25, 26, 27 og 28

Veke  30, 31 og 32

Vikarierar internt for kvarandre

 

Kommuneoverlege Petra Turet Olsen ferie veke 21, 22 og 23.

Legetenesta oppmodar folk om å syta for at reseptar på fast medisin for kronisk sjukdom er ordna med fastlegen på førehand i ferietida, og at avtalar om kontroll vert lagde utanom heile ferieperioden.

Vi oppmodar folk om å prøva å nytta legekontora på dagtid så langt det er mogleg, også i ferietida. Legane vil gjera sitt til for å vera tilgjengelege. Legevaktordninga bør berre nyttast for tilstandar som utviklar seg på ettermiddag og kveld, som ikkje kan venta til neste dag.