2018

Legesenter

Sommarferie 2018

Vikarordning

 

Leirvik Legekontor:

   

Dr. Agnar Aasheim

Dr. Odd Jarl Kvamme

Dr. Dag Ståle Nystøyl

Dr. Håvard Hakestad

Veke:  28,29,30 og 31

Veke : 30,31,32 og 33

Veke: 29,30,31 og 32

Veke: 26,27,28 og 29

Vikarierer internt for kvarandre

Landsbylegane:

   

Dr. Helge Vie

Dr. Gunhild Sundal

Dr. Aasmund Storebø

Dr. Keitumetese G. Motaung

Dr. Etai Bogen

Veke   28 og 30,31,32,33

Veke   26 og 30,31,32, og 33

Veke  26,27,28. og 29

Veke 26,27,28, og 29

Veke 27 og 29

Vikarierer internt for kvarandre

Heiane Legesenter:

   

Dr. Grishant Paramsothy

Dr. Elisabeth Størkson

Dr. Tone Bolset

Dr. Hans Christian Tilrem

Dr. Ingvill Antonsen

Dr. Lars Gunnar Solsvik

Turnuslege

Veke, 30 og 31

Veke 26, 27,28,29

Veke 30,31,32 og 33

Veke 30,31,32 og 33

Veke 26,27,28 og 29

Veke 26,27,28 og 29

Veke 27 og 28

Vikarierer internt for kvarandre

Stord legesenter:

   

Dr. Olav Haugen

Dr. Dag Frode Johannesen

Dr. Øystein Nygård

Veke 30,31,32 og 33

Veke 26,27,28 og 29

Veke 28,29,30 og 31

Vikarierer internt for kvarandre. 

P.g.a. ferieavvikling med redusert bemanning er Stord Legesenter stengt følgjande dagar i sommar:

Torsdag 12.07.18 og torsdag 29.07.18, tysdag 24.07.18 og tysdag 31.07.18. 

Øyo legekontor:

   

Dr. Kristin Skorpen/

Dr. Bjarte Wilhelmsen

Dr. Kristian Myklevoll

Dr. Ernst Lim

Veke  28,29,30 og 31

Veke  28,29,30, og 32

Veke  30,31, 32 og 33

Veke 26, 27,28 og 29

Vikarierer internt for kvarandre

Kommuneoverlege: 

   

Lars Helge Sørheim

veke 26 - 29  

 

Legetenesta oppmodar folk om å syta for at reseptar på fast medisin for kronisk sjukdom er ordna med fastlegen på førehand i ferietida, og at avtalar om kontroll vert lagde utanom heile ferieperioden.

Vi oppmodar folk om å prøva å nytta legekontora på dagtid så langt det er mogleg, også i ferietida. Legane vil gjera sitt til for å vera tilgjengelege. Legevaktordninga bør berre nyttast for tilstandar som utviklar seg på ettermiddag og kveld, som ikkje kan venta til neste dag.