Ferietilbodet gjeld for barnefamiliar som har rusavhengigheit, fattigsomsproblematikk og psykiske utfordringar tett på livet.

Dei har to ulike typar feriar; organiserte feriar der du reiser saman med ei stor gruppa, og “Hjerterom” der du reiser åleine med familien din. Du kan lesa meir om tilboda, og søkja her: Aktuelle Ferietilbud - Blå Kors ferier (blakors.no)