Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Følgjekort/ledsagerbevis

Tenesteomtale

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Nedre aldersgrense for søkjarar er normalt åtte år.

Pris for tenesta

Følgjebeviset er gratis.

Samarbeidspartnarar

Offentlege og private arrangørar av arrangement og nokre hotell og transportselskap.

Lover

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

Forvaltningsloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Søknadsskjema for følgjekort (ledsagerbevis) er elektronisk og skal fyllast ut og sendast inn direkte på skjermen. Skjema for sakkunnig vurdering skal fyllast ut i tillegg og leverast eller sendast til:

Fellestenester
Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

Vedlegg

Passfoto

Saksbehandling

Kontakt

Fellestenester

Tlf: 53 49 66 00

Send e-post

Tjenesten oppdatert: 18.01.2018 15:00