Føremålet med prisen er å fremja etnisk mangfald, betre bruk av innvandrarar sin kompetanse og auka rekruttering av innvandrarar i arbeidslivet. Både store og små verksemder, offentlege og private kan nominerast, og kven som helst kan føreslå.

Send inn forslag her.

Les meir her: www.mangfoldsprisen.no

eller på sosiale medier:

Facebook; https://www.facebook.com/integreringsdir

LinkedIn; https://www.linkedin.com/company/the-directorate-of-integration-and-diversity-imdi-/?originalSubdomain=no

Instagram: https://www.instagram.com/integreringsdir/