Kjære alle påmelde, alle de som ynskja å koma til Leirvik sentrum desse dagane, alle skular som vart invitert til aktivitetsdag, alle lag og organisasjonar, alle næringsdrivande, fotballspelarar m.fl, me takkar for dykkar positive innspel og engasjement kring årets Folk i sentrum.

Me håpar de ynskjer vera med på Folk i sentrum til neste år.

Ta vare på kvarandre i ein annleis kvardag.