Foreldrearbeidsutvalet (FAU) er samansett av ein foreldrerepresentant for kvar klasse. Kontaktinformasjon til klassen sin representant finn du på den enkelte klassen si side.

Medlemer i FAU
Leiar Elise Aabel Eriksen
Nestleiar Solveig Råheim Grønsdal
Kasserar Ingrid Kvernenes Misje
Sekretær Linda Karin Nylund
Representantar til SMU Elise Aabel Eriksen, Else  Marie Søgaard, Ingeborg Furuhovde
Representantar til SU Elise Aabel Eriksen, Else  Marie Søgaard
Representant til KFU Camilla Bjelland

Sider under FAU: