I ferskvatn og sjø kan det verta auka bakteriemengder ved sterk og brå nedbør, men jamnt over kan me rekna med at det er god badevasskvalitet ved dei ulike vanlege badeplassane på Stord.

Kommunelegen