Det skal vere minimum 1 mnd. mellom 1. og 2. dose og 5 mnd. mellom 2. og 3. dose. Dei som har starta vaksinering, men ikkje rekk å fullføre programmet innan fristen, må betale resterande doser. 

Det vert vaksinasjon (2. og 3. dose) ved Stord helsestasjon (Myro):

Torsdag 9. mai kl. 14.00-15.00
Torsdag 23. mai kl. 14.00-15.00
Torsdag 6. juni kl. 14.00-15.00
Torsdag 20. juni kl. 14.00-15.00
Torsdag 27. juni kl. 14.00-15.00

Nærare informasjon får de ved å kontakte Førebyggjande helsetenester v/leiande helsesjukepleiar Sigrun Helland, tlf. 53 49 69 85/957 76 434.

 

For meir informasjon om HPV og HPV-vaksine sjå Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine