Det skal vere minimum 5 mnd. mellom 2. og 3. dose. Dei som har starta vaksinering, men enno ikkje har fått 2. dose, må betale siste dosen.

Det vert vaksinasjon (2. og 3. dose) ved Stord helsestasjon (Myro):

Torsdag 28. februar kl. 14.00-15.00
Torsdag 14. mars kl. 14.00-15.00
Torsdag 28. mars kl. 14.00-15.00
Torsdag 11. april kl. 14.00-15.00
Torsdag 25. april kl. 14.00-15.00
Torsdag 9. mai kl. 14.00-15.00

Det vil bli lagt ut fleire datoar utover våren.      

Nærare informasjon får de ved å kontakte Førebyggjande helsetenester v/leiande helsesøster Sigrun Helland, tlf. 53 49 69 85/957 76 434.

For meir informasjon om HPV og HPV-vaksine sjå Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine