Desse fire treffa skal vera eit lågterskeltilbod for tilflyttarar. Det blir litt innhald ut frå tema kvar gong, men det skal først og fremst vera eit høve for å møta nye folk.
 
Målgruppe: Vaksne tilflytta stordabuar. Me vel å bruka kvar enkelt sin definisjon av «ny» – kjenner du at du er ny, så er du det 😊
 
Kvar: Nysæter filial (på Nysæter ungdomsskule)
 
Når: Ein tysdag i månaden, kl. 18.00-19.00
 
Kva: Ei innleiing ut frå tema, og deretter sosialisering. Målet er at me saman skal bli kjende med kvarandre og med plassen me har flytta til. Det blir kaffi og enkel servering.
 

Tema for treffa:

  • 21. mars: Kven er dei tilflytta? Me får med oss nokon erfarne tilflyttarar som deler erfaringa si, og me blir kjende med kvarandre.
  • 18. april: Kva skjer? Kultur og frivilligheit på Stord.
  • 23. mai: Spør ein stordabu! Politikk, humor, folkelynne.
  • 13. juni: Sommaravslutning. Korgfest og forhåpentleg sol!
 
Are you a new resident of Stord? Do you want to get to know other new residents and also learn more about the place you have moved to? Join «Help (?), I have moved to Stord» - a monthly social gathering at the library at the new Nysæter ungdomsskule. 
 
The target group is grown ups who have moved to Stord recently - by their own definition of recently. 
 
There will be a theme for each gathering, with a small introduction to the theme (in Norwegian), but the main part of the gathering is getting to know each other over a cup of coffee.
 
Save the dates: March 21st, April 18th, May 23rd, June 13th. 18.00 - 19.00.