Innspel

Send innspel innan 30. november, til post@stord.kommune.no og merk e-post med; budsettinnspel.

Opne høyringar

Lag og organisasjonar holdt innlegg under opne høyringar i utvala. 

  • Utval for oppvekst og kultur 14.11.23 kl. 17.00.
  • Utval for rehabilitering, helse og omsorg 15.11.23 kl. 17.00.
  • Utval for byutvikling 16.11.23 kl. 17.00.

Innkomne innspel

Innspel til kommunestyret 30.11.2023 om årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – Opne høyringar i utvala (pdf)