Plan- og utviklingskomitéen vedtok den 22. juni 2022 å leggja forslaget til lokal forskrift for vass- og avløpsgebyr for Stord kommune ut på offentleg høyring.

Relevante dokument finn du under Dokumenter i høyringsteksten på nettsida til kommunen.

Har du innspel?

Frist for å sende inn uttale er 26. august 2022, og kan sendast på e-post til post@stord.kommune.no, eller per post til Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord.

Merk høyringssvar med saksnummer 2022/5779.

Stord kommune gjer merksam på at høyringsuttaler er offentlege, jf. Offentleglova, og vil verta publisert på Stord kommune si heimeside i samband med at saka vert oversendt til politisk handsaming.

Dokumenter:

A-forskrift

Følgebrev VA-forskrift