Det er utarbeida forvaltningsplan for gås i Stord og Fitjar kommune for 2021-2026. Bakgrunn for planen er ei gåsebestand i sterk vekst med påfølgjande ulemper for landbruksnæring og friluftsliv.

Planen er utarbeida av NNI Resources As v/Arnold Håland. 

Dokument

Eventuelle merknader til planen skal sendast innan 30.09.2021 til :

Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar eller på e-post til: fitjar@fitjar.kommune.no