Så langt er det lagt ut namneopplysningar frå kommunane Askøy, Austevoll, Austrheim, delar av Bergen (Arna, Fana, Laksevåg og Åsane), Bømlo, Fedje, Fjell, Granvin, Kvam, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Samnanger, Stord, Sund, Tysnes, Ullensvang og Øygarden. Det finst lydfiler for alle kommunane, unnateke Askøy og Laksevåg.

I nokre kommunar, mellom anna Stord, har me fått namna lese inn på dialekt.

Nettlesar

Hordanamn fungerer generelt betre i Firefox enn Internet Explorer. I Internet Explorer er lyden dårleg somme gonger. Men det hjelper å spela han på nytt. I andre nettlesarar fungerer ikkje lyden.

Her finn du nettsida.