Leirvik skule er ein barneskule med ca. 360 elevar som ligg i Leirvik sentrum

Stillinga er knytt til elevar med funksjonshemming, og ledig frå 01.01.19 – tom. 31.07.19. Arbeidet vert uført i samarbeid med lærarar og assistentar.

 

Kvalifikasjonskrav:  Vernepleiar/spesialpedagog

 

Alle nytilsette må levera politiattest

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

 

Kontaktperson: rektor Bjarte Bongom, tlf. 53409650

Søknadsfrist: 21.12.18

Søk på stilling