Stord er byen i Sunnhordlandsregionen med alle dei tilbod ein by skal ha; variert kulturliv og eineståande flott natur.

Me hpixar behov for ferievikarar i heimebaserte tenester, innanfor tenester til personer med utviklingshemming, i institusjon, eining psykisk helse og rus, døgnavdeling for rehabilitering, og kjøkken/vaskeridrift i perioden 24.06.19 – 18.08.19

Fyller du 18 år før 18.06.19 og har du høve til å tilbringa sommaren din saman med brukarar av våre tenester? Me kan tilby utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande, travelt og triveleg miljø.

Sommarjobb i pleie og omsorg inneber turnusarbeid dag, kveld, natt og anna kvar helg.

Me treng autorisert helsepersonell, studentar i sjukepleie/vernepleie, andre med helsefagleg høgare utdanning, elevar i den vidaregåande skulen, assistentar til kjøken og vaskeri. Andre med interesse for omsorgsarbeid er også velkommen til å søkje.

I Eining for Habilitering kan barne og ungdomsarbeidar, allmennlærarar, førskulelærarar, barnevernspedagogar, samt studentar innan desse faga òg søkje.

Sjukepleiarstudentar og vernepleiarstudentar som er ferdig med 2 året og har levert inn stadfesting for bestått, får hjelpepleiar-/fagarbeidarløn.

Du må opplyse om du har sertifikat.

Dersom du ynskjer å jobbe i heimebaserte tenester og Eining for psykisk helse og rus, du ha førarkort.

NB. Husk å fylle ut kva tid du ynskjer å jobbe.

Alle ferievikarar må leggja fram politiattest av ny dato.

Søknadsfrist: 22.02.19

Løn:

Stilling

Kode

Løn i 100 % st.

Ass./1. og 2. års sjukepl. Student. Frå 18 år

6572

Kr. 293.500 – 396.000,-

Heimehjelp

6190

Kr. 293.500 – 396.000,-

3. års spl. Sjukepl.stud./vernepl. student

6572

kr. 338.800 – 409.200,-

Kokk m/fagbrev

6660  

kr. 338.800 – 409.200,-

Off. godkj. Hjelpepleiar/helsefagarbeidar

7076

kr. 338.800 – 409.200,-

Off. godkj. sjukepleiar  

7174

kr. 386.200 – 465.300,-

Off. godkj. vernepleiar

6455  

kr. 386.200 – 465.300,-

Omsorgsarbeidar

7517

kr. 338.800 – 409.200,-

 

Ta kontakt for uforpliktande samtale:                                                                                 

Stord Sjukeheim:

 

Sentralbord

tlf. 53 45 45 00

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland           

tlf. 53 45 45 10 eller 975 52 097

Avd. leiar Ida Elin Hatlevik Tvedt

tlf. 53 40 44 73 eller 53 45 45 32

Avd. leiar Solfrid Aasheim

tlf. 53 45 45 05 eller 53 45 45 11

Avd. leiar Marit H. Hetlesæter   

tlf. 53 40 44 75 eller 53 45 45 40

Avd. leiar (natt) Karin S. Myhre

tlf. 53 45 45 06

                                              

Knutsaåsen omsorgssenter:

 

Sentralbord

tlf. 53 45 43 00

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland

tlf. 53 45 43 03 eller 975 52 097

Avd. leiar Lidveig Stubhaug

tlf. 53 45 43 06 eller 53 45 43 34

Avd. leiar Randi Henriksen

tlf. 53 45 43 05 eller 53 45 43 44

 

Eining for Habilitering:

 

Einingsleiar Nina Steinsbø Walquist

tlf. 53 49 68 82 eller 975 52 048

Saghaugen:

Avd. leiar Jane Nerhus

 

tlf. 53 40 97 24 eller 489 90 906

Studalen:

Avd. leiar Ragnhild Dale

 

tlf. 901 56 824 / 902 48 450 / 489 90 905

Kjøtteinsvegen:

Avd. leiar Sissel Ottesen Hovland

 

tlf. 53 40 97 44 eller 954 40 273

Sæbøhaugen C:

Avd. leiar Elin Maria Aasheim

 

tlf. 53 49 66 43 eller 990 47 658

Sæbøhaugen A og B:

Avd. leiar Britt Nelly H.Barane

 

tlf. 53 40 97 21 / 53 40 97 22 / 924 86 358

Avlastingsbustad i Sævarhagen:

Avd. leiar Ingfrid Kambe Strømsnes          

 

tlf. 53 49 68 14 eller 975 52 159

Åsen/ Litleåsen;

Avd.leiar Øyvind Sæther Monsen           

 

tlf. 53 49 69 92 eller 952 02 537

Arbeid og aktivitet:

Avd.leiar Signe Kvammen

tlf. 53 49 67 89 eller 975 52 220

 

Heimebaserte tenester:

Einingsleiar Britt S. Dalsgård

 

tlf. 53 49 67 33 eller 975 52 102

Avd. leiar avd. Sentrum, Anne Grete Vik

tlf. 53 49 67 36 eller 481 57 741

Avd. leiar avd. Nord, Kjellaug Øvrebø Johansen

tlf. 53 40 31 67 eller 928 18 470

Avd. leiar avd. Vest, Gina Kittilsen

tlf. 53 49 68 94 eller 975 52 169

Demensrådgjevar Randi Huglen

tlf. 53 49 67 37 eller 489 90 902

Avd. leiar nattpatruljen Karin Johansson Toft tlf. 53 49 67 81 eller 915 70 532

                              

Eining for aktivitet og re/habilitering

 

 Einingsleiar Kristin Steinsland  

tlf. 53 49 66 95 eller 416 94 266

Avd. leiar Eunike Risnes

tlf. 53 49 67 22 eller 450 10 444

 

Eining for psykisk helse og rus

 

 Einingsleiar Diana Bergeland    

tlf. 53 49 66 61 eller 952 43 278

Avd. leiar Oppf.tenester Anne B.Nitter

tlf. 930 06 283

Avd.leiar Kjetil Eldøy

Tlf. 950 13 794

Avd.leiar Dagsenter Kennet Stenbråten

994 40 508

 

Søk på stilling