Kulturskulen søkjer etter dirigent for Langeland skulekorps. Langeland skulekorps har øvingane sine på Langeland skule kvar måndag ettermiddag/kveld.

20,48% fast stilling, frå 01.01.2020

Arbeids- og ansvarsområde:

  • Korpsdirigent
  • Det forventas at den som vert tilsett skal samarbeide tett med styret for korpset

Kvalifikasjonskrav:

  • Dirigent/lærar med utdanning frå høgskule, universitet
  • Anna relevant utdanning
  • Ynskjeleg med pedagogisk utdanning

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Ein finn meir informasjon om Stord kulturskule på www.stord.kommune.no/no/stordkulturskule

Kontaktperson: Anne Lene Østvold Jordåen, 534 96 905 / 480 43 386. E-post: anne.jordaen@stord.kommune.no

Søknadsfrist: 01.12.19

Søk på stilling