Nysæter ungdomsskule i Sagvåg har 185 elevar, 21 tilsette og er på veg inn i mellombels nye skulelokale.

Det er ledig inntil 100% vikariat i undervisningsstilling

F.o.m 01.02.2020 t.o.m 31.07.2020

Arbeids- og ansvarsområde:

  • Undervisning i engelsk, kroppsøving, krle
  • Deltaking i team- og fagsamarbeid på og på tvers av trinn
  • Deltaking i utviklingsarbeid knytt til nye læreplana og skulen sine satsingsområde

Kvalifikasjonskrav:

  • Lærarutdanning med undervisningskompetanse i engelsk, kroppsøving og krle.

Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk.

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktperson: Rektor Anne Beate Sunde

Søknadsfrist: 31.01.2020

Søk på stilling