Sommarvikarar over 18 år vert føretrekt med bakgrunn i arbeidsoppgåvene, og at det er ein fordel at ein har bilsertifikat.

Det er ynskjeleg at du i søknaden skriv kva eining og område du ynskjer sommarjobb i.

Nærare opplysningar for:

  • Stord kommunale eigedom: Leif Rune Gravdal, tlf. 97552020
  • Stord kommunalteknikk: Øivind Lothe, tlf. 97552070
  • Stord hamnestell: Inge Espenes, tlf. 91726244

Søknadsfrist: 31.03.2020

Søk på stilling