Kvalifikasjonar:

  • Søkar må vera over 18 år
  • Glad i å omgås menneske
  • Godt humør
  • Serviceinnstilt
  • Du må vera trygg i basseng
  • Det vert årleg arrangert livredningsprøve for tilsette

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Kontaktperson: Einingsleiar Kristin Steinsland tlf 41 69 42 66

Søknadsfrist: 15.08.21

Søk på stilling