Arbeids- og ansvarsområde:

  • Undervisning i samisk som 2. språk

Kvalifikasjonskrav:

  • Godkjend lærarutdanning med undervisningskompetanse i samisk (nordsamisk)
  • Anna relevant kompetanse
  • Personlege eigenskapar vert vektlagt

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Nærare opplysningar hos rektor Anita Eriksen tlf. 53 40 64 65

Søknadsfrist: 09.05.21

Søk på stilling