Sentralbord 53 49 66 00

Send e-post: post@stord.kommune.no

Besøksadresse

Borggata 2
5417 Stord

Åpningstid: 08.00 - 15.30

Post- og fakturaadresse:

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

Faktura skal primært sendast på EHF-format til organisasjonsnummeret vårt. Eventuelt pr. post til fakturaadresse dersom leverandøren ikkje kan senda elektronisk.

Organisasjonsnummer:

939866914

Kontonummer:

3201.23.04780

Kommunenummer:

1221