Langeland skule er den største barneskulen i Stord kommune med elevar frå 1.- 7. klasse. Det er to eller tre klassar pr. trinn. Dei fleste elevane kjem frå vår skulekrins, men me er også ein innføringsskule for alle barneskulane i kommunen. Her er elevar frå mange nasjonar. I skulegarden høyrer me ulike språk og elevar frå forskjellige kulturar leikar fint saman.  

Historikk

Tilsette

Administrasjonen

Anita Eriksen
Rektor
E-post: anita.eriksen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97552237

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: ase.elisa.madsen@gmail.com
Telefon: 53456464 

Palmer Olav Løklingholm
Bibliotek
E-post: palmer.olav.loklingholm@stord.kommune.no
Telefon: 53456464