Elevundersøkinga hausten 2018

Alle elevane på Nordbygdo ungdomsskule skal gjennomføra Elevundersøkinga i løpet av hausten 2018. Formålet med Elevundersøkinga er at elevar skal få seie si meining om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og blir nytta av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysera og utvikla elevane sitt læringsmiljø.

 

Les meir om Elevundersøkinga her.

Om oss

Informasjonshefte for skuleåret 2017-2018

Klikk på heftet for å lesa det i pdf-format.

Info 2018.jpg

Nullmobbing 

Nullmobbing er ei ny side frå utdanningsdirektoratet med informasjon om mobbing. Klikk på bilete under for å koma til sida.

Null-mobbing

 

Tilsette

Tittel Namn
Rektor: Pål Roseth
e-post: Pal.Roseth@stord.kommune.no
tlf: 53454401
Assisterande rektor Anne Hege Rogne
e-post: Anne.Hege.Rogne@stord.kommune.no
tlf: 53454402
Rådgjevar/sosiallærar Randi Smith Løkhammer
e-post: Randi.Smith.Lokhammer@stord.kommune.no
tlf: 53454403
Kontor Marianne Christensen Føyen
e-post: Marianne.Christensen.Foyen@stord.kommune.no
tlf: 53 45 44 00

Lærarar og assistentar finn du under kvart klassetrinn.