Om oss

Stord ungdomsskule ligg vakkert til på Vikahaugen ovanfor Leirvik sentrum.

Skulen har eit flott nærområde med tilgang til mange naturbiotopar. I nærområdet er det også svært gode tilhøve for å driva fysisk aktivitet. Her er fleire hallar, kunstgrasbane, skeisebane, sandvolleyballbane, berre for å nemna nokre av fasilitetane.

Skulen har skuleåret 2015/16 ca. 310 elevar og ca. 50 tilsette. Elevane er organiserte i 16 grupper, 5 parallellar på 8. og 10. steget, og 4 parallellar på 9. streget, samt 2 grupper med samnsetjing av elevar frå ulike steg. Dei tilsette er organiserte i 3 arbeidslag, eitt for kvart trinn.

Noverande skule er frå byrjinga av 60 talet. Nytt mediatek og auditorium  med tilhøyrande grupperom blei bygt for nokre år sidan, og løfta då kvaliteten på deler av bygningsmassen, sjølv om resten av skulen eignar seg lite til å driva etter moderne læringsprinsipp.

Dette vert heldigvis "snart" historie! I 2017 skal etter planen ny skule takast i bruk! Gamleskulen skal rivast og ny skule skal byggjast. Det vert ei spanande ventetid. I byggjeperioden (Vår 2016 / hausten 2017) skal elevane opphalde seg i mellombels skulelokale. Meir om den nye skulen finn du her; "Konge på haugane". 

Tilsette