Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. februar kl. 09:50

Ny nettside

Me har fått ny nettside og jobbar med å fylla sidene med innhald. Ta kontakt om du ikkje finn det du leitar etter.

Les mer clear
A A A

Ledige stillingar

Her er oversikt over alle ledige stillingar i Stord kommune.

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Løn og personal v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

Kulturkonsulent (ID 1374)

Det er ledig 100 % fast stilling som kulturkonsulent hos Kulturtenester med tilsetjing frå 01.08.18.
Søknadsfrist: 23.03.18

Miljøterapeut (ID 1372)

Eining for Psykisk helse og rus har ledig 100 % vikariat som miljøterapeut.
Søknadsfrist: 02.03.18

Vernepleiar / sjukepleiar (ID 1373)

Eining for habilitering har ledig 100 % fast stilling som vernepleiar / sjukepleiar i avdeling Sævarhagen.
Søknadsfrist: 02.03.17

Avlastarfamilie (ID 1370)

Ei livsglad, utadvendt og aktiv jente på 7 år har behov for avlastarfamilie.
Søknadsfrist: 23.02.18

Vernepleiar (ID 1369)

Det er ledig 70 % stilling for vernepleiar i Eining for habilitering. Turnus dag/kveld og kvar 4. helg. Ledig frå 01.04.18.
Søknadsfrist: 23.02.18

Helgestillingar (ID 1368)

Det er ledige helgestillingar i Eining for habilitering. Dersom det er ønske om å jobba i ei bestemt avdeling, må dette koma fram av søknaden.
Søknadsfrist: 23.02.18

Miljøarbeidarar (ID 1367)

Eining for psykisk helse og rus har ledig to faste helgestillingar 22,54 % og 17,37 % for miljøarbeidar i Apalvegen bufellesskap.
Søknadsfrist: 23.02.18

Pedagogisk-psykologisk rådgjevar (ID 1366)

Det er ledig 100 % vikariat i Førebyggande tenester som pedagogisk-psykologisk rådgjevar frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing.
Søknadsfrist: 02.03.18

Sjukepleiar (ID 1371)

Stord sjukeheim har ledig 100 %  fast stilling for autorisert sjukepleiar frå 01.06.18.
Søknadsfrist: 23.02.18

Ferievikarar - tekniske tenester 2018

Stord kommunale eigedom, Stord kommunalteknikk og Stord hamnestell treng ferievikarar i perioden mai - august 2018 innan vedlikehald og førefallande arbeid av kommunale bygg, grøntanlegg og hamna.

Søknadsfrist: 31.03.18

Ferievikarar Rehabilitering, helse og omsorg ID 1344

Det vert ledige ferievikariat i RHO sommaren 2018
Søknadsfrist: 04.03.18

Lærlingar ID 1350

Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar!
Søknadsfrist: 01.03.2018

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for reinhaldar

Fyll ut skjemaet på denne sida dersom du ynskjer å stå på vikarliste for reinhaldar i Stord kommune.