Tildegare kunne ein søkja om midlar til drift og vedlikehald av desse, diverre vart posten stroken på budsjettet i 2006. Ein vil be laga vurdera å søkja om spelemidlar dersom det er aktivitesretta anlegg, eller finna andre finansieringskjelder som til dømes bankar, forsikringsselskap og andre i staden. Når det gjeld spelemidlane kan du kontakta kommunen for rettleiing. Les meir om spelemidlar her.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, vedteken 19.07.1996 er sentral.
Ei god hjelp kan og vera firmaet Lekeplasskontrollen.