Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhende

Dette må du veta før du tenner bål

Bålbrenning og grilling er hyggeleg både på tur og i eigen hage. Her ser du kvar og når du kan grilla og brenna bål, og kva førehandsreglar du bør ta.

Arbeid med legging av vassleidning i Storavatnet

Vassbakk & Stol skal på oppdrag frå Stord kommunalteknikk starte arbeid med å leggja hovudvassleidning frå Buvika på Valvatna til Vassenden. Arbeidet tek til frå onsdag 4. juli og vil vare ut veke 45.

Alkovett på båtturen

Bølgjeskvulp, måkeskrik, dempa motordur, flau vind og lukta av varm solkrem og nye baderingar til ungane. Sommaren og båtlivet er godt i gang. Vi har ei klar oppfordring som du kan ta med på båtturen: Planlegg for godt alkovett og sjøvett.

Totalforbod mot open eld

All bruk av open eld, eingongsgrillar og fastmonterte grillar er no forbode og inntil vidare.

Uønska planteartar

Fleire av plantane du har i hagen din kan skada naturmangfaldet om dei kjem seg forbi hagegjerdet og ut i naturen.


Aktivitetar og arrangement

Her finn du arrangement for sommaren.

Vasslekkasje i område Rommetveit ved Lunde

Det er vassleidningsbrot i området Rommetveit ved Lunde. Vatnet vil vera borte fra kl. 10:00,  fram til arbeidet med lekkasjen er utført.

Kan mista vatnet eller få redusert trykk

Omkopling av hovudvassleidningen ved Litlabøkrysset kan i komande helg kutta vasstilførsla eller føra til redusert trykk til bustad- og næringsområda langs strekninga Kattatveit-Heiane-Sagvåg-Litlabø i kortare periodar.

Utleige av Leirvik fyrstasjon

Det vil no bli mogeleg for ålmenta å leiga Leirvik fyrstasjon på Midtøya.

Ungdomar som er interessert i klima og miljø

I dag fekk ordførar Gaute Straume Epland besøk av første klasse musikkline ved Stord vidaregåande skule.
Elevane har jobba i naturfagstimane med klima- og miljøplan og kjem no med innspel til Stord kommune
sin klima- og energiplan.

Godt å bu heime

Tysdag 13. mars arrangerte Stord kommune tre ulike møte og seminar om korleis ein kan bu heime 
uansett kva som skjer i livet. Det er det prosjektet "Godt å bu heime" går ut på.

Beredskapsøving i Furuly barnehage

I dag holdt Stord kommune beredskapsøving i Furuly barnehage.

Kan mista vatnet på kort varsel

Sprenging nær hovudvassleidningen ved Litlabøkrysset kan dei neste to vekene kutta vasstilførsla til bustad- og næringsområda langs strekninga Kattatveit-Heiane-Sagvåg-Litlabø i kortare periodar.

Landåsen: Må sløkka lyset i halve lysløypa

Det pågåande vegarbeidet i Litlabøkrysset krev at lyktene i lysløypa i Landåsen vert sløkte på strekninga mellom nordre del av Landåsvatnet og Hadlabrekko frå og med måndag 26. februar.

Utstyrsbiblioteket - BUA Stord

BUA Stord er eit utstyrsbibliotek som opna i Frivilligsentralen sine lokale (Hamnegata 20) i september.

Røykvarslar reddar liv

1. desember er det røykvarslarens dag, bruk dagen til å byte batteri og testa røykvarslarane dine.

Open dag på Hamna kontaktsenter

Laurdag 2. desember kl 11.00 – 14.00 vert det open dag på Hamna kontaktsenter.