Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. februar kl. 09:50

Ny nettside

Me har fått ny nettside og jobbar med å fylla sidene med innhald. Ta kontakt om du ikkje finn det du leitar etter.

Les mer clear
A A A

Nyhende

Tid for å søkje plass i Stord kulturskule

Stord kulturskule har ei rekke flotte tilbod om undervisning i musikk, dans, teater, parkour og visuelle kunstfag. Kulturskulen si undervisning er lagt til ettermiddagstid og er i Stord kulturhus eller i Osen 6 (Liverødbygget). Søknadsfrist er 1. mai.

Kan mista vatnet eller få redusert trykk

Omkopling av hovudvassleidningen ved Litlabøkrysset kan i komande helg kutta vasstilførsla eller føra til redusert trykk til bustad- og næringsområda langs strekninga Kattatveit-Heiane-Sagvåg-Litlabø i kortare periodar.

Startar opp att Secondhand butikken

Hamna kontaktsenter startar opp att med seconhand butikken sin i Borggata 7. No treng dei påfyll av og håpar du har noko som kunne vert fint å selja.

Engasjerte seg for Leirvik

Mange møtte fram for å gje innspel til moglegheitsstuden for Leirvik sentrum.

Vald og overgrep

​Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Vasstenging i området Moldmyrvegen

Vasstenging tysdag 10.april frå kl.09.00

Vasstenging i området Hillarhaugen og Gruvevegen

Vasstenging tysdag 10.april frå kl.09.00

Vassleidningsbrot i området Rommetveit.

Det er vassleidningsbrot i området Rommetveit. Vatnet vil vera borte fram til arbeidet med lekkasjen er utført.

Grøn agenda Vestlandet 2018

Vil du bli oppdatert på nokon av Vestlandets mest spanande verdiskapingsprosjekt som både kan gi utsleppskutt og nye arbeidsplassar? Då bør du melde deg «Grøn agenda
Vestlandet» som finn stad på Stord torsdag 3. mai klokka.15.00 - 18.00. Seminaret er gratis.

Den største folkehelseundersøkinga nokon gong

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.

Utleige av Leirvik fyrstasjon

Det vil no bli mogeleg for ålmenta å leiga Leirvik fyrstasjon på Midtøya.

Sjå opptak frå kommunetyret 22.03.18

Opptak av kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv. 

Fleire søkjer kommunal barnehageplass

Ved søknadsfristen for barnehageplass 2018, var det kome inn 278 søknader totalt i Stord kommune. 

Ungdomar som er interessert i klima og miljø

I dag fekk ordførar Gaute Straume Epland besøk av første klasse musikkline ved Stord vidaregåande skule.
Elevane har jobba i naturfagstimane med klima- og miljøplan og kjem no med innspel til Stord kommune
sin klima- og energiplan.

Godt å bu heime

Tysdag 13. mars arrangerte Stord kommune tre ulike møte og seminar om korleis ein kan bu heime 
uansett kva som skjer i livet. Det er det prosjektet "Godt å bu heime" går ut på.

Beredskapsøving i Furuly barnehage

I dag holdt Stord kommune beredskapsøving i Furuly barnehage.

Kan mista vatnet på kort varsel

Sprenging nær hovudvassleidningen ved Litlabøkrysset kan dei neste to vekene kutta vasstilførsla til bustad- og næringsområda langs strekninga Kattatveit-Heiane-Sagvåg-Litlabø i kortare periodar.

Landåsen: Må sløkka lyset i halve lysløypa

Det pågåande vegarbeidet i Litlabøkrysset krev at lyktene i lysløypa i Landåsen vert sløkte på strekninga mellom nordre del av Landåsvatnet og Hadlabrekko frå og med måndag 26. februar.

Stord kommune opnar nye nettsider i dag

Me har gleda av å presentera dei nye nettsidene våre i dag. 

Utstyrsbiblioteket - BUA Stord

BUA Stord er eit utstyrsbibliotek som opna i Frivilligsentralen sine lokale (Hamnegata 20) i september.