Kvinner fødd i 1991-1996 får tilbod om gratis HPV-vaksine. Tilbodet gjeld også for kvinner som er fødd i 1997 eller seinare, dersom dei av ulike grunnar ikkje har fått HPV vaksine i grunnskulen.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser, og må startast innan utgangen av 2018 og avsluttast seinast 30. juni 2019. Det skal vere minimum 1 mnd. mellom 1. og 2. dose og minimum 5 mnd. mellom 2. og 3. dose. Alle doser tel med, sjølv om det har gått lang tid mellom dosane. Om ein t.d. har fått 1. dose i november 2016, kan ein halde fram med 2. dose i 2018.

Følgjande tilbod gjeld for både 1., 2. og 3. dose ved Stord helsestasjon (Myro):

Torsdag 18. oktober kl 14.00-15.00
Torsdag 1. november kl 14.00-15.00
Torsdag 15. november kl 14.00-15.00
Torsdag 29. november kl 14.00-15.00
Torsdag 13. desember kl 14.00-15.00

Det vil bli lagt ut fleire datoar for vaksinasjon utover vinteren.     

Nærare informasjon får de ved å kontakte Førebyggjande helsetenester v/leiande helsesøster Sigrun Helland, tlf. 53 49 69 85/957 76 434.

For meir informasjon om HPV og HPV-vaksine sjå Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine