I samsvar med reglar vedtekne av Stord kommunestyre 22.12.16, og satsar fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet 26.11.2013, må det betalast omsetningsavgift for sal/skjenking av alkohol.

Frist for innrapportering er 1. mars kvart år.

Gebyrsats for sal/skjenking av alkohol finn du i Alkoholforskrifta.

Alle felta merka med * MÅ fyllast ut. Dersom skjema er riktig utfylt, skal du få opp ei kvitteringsside når du har trykt på Send-knappen. Dersom dette ikkje skjer, må du sjekka om det er noko du har gløymt å fylla ut. Meld feil på skjema til nettsida@stord.kommune.no