Dei nye sidene har ein heilt annan struktur enn dei gamle, og har meir fokus på tenestene.  

Framleis litt manglar

Det er ikkje alt som er kome på plass på dei nye nettsidene enno. Me jobbar kontinuerleg med å få meir på plass, og med å utvikla sidene vidare.

Ris eller ros

Me vil gjerne ha tilbakemeldingar om kva De synest om dei  nye sidene. Me tek i mot både ris og ros, og gode innspel.

Her kan du gi ris eller ros