For å unngå fakturagebyr må du opprette e-faktura. E-faktura opprettar du i nettbanken din, e-fakturareferanse finn du på faktura, den er lik kundenummeret ditt.

Gebyret gjeld frå 2018. 

For leverandørar: faktura skal primært sendast på EHF-format til organisasjonsnummeret vårt. Eventuelt pr post til vår fakturaadresse dersom leverandøren ikkje kan sendeaelektronisk.

Meir informasjon om elektroniske betalingsformer sjå www.efaktura.no.