I fjor var det oppstartsår og 66 aktiviteter landet rundt fikk støtte. I år skal vi opp i marsjfart med Statskogmillionen. Det betyr at rundt 150 organisasjoner vil få 10 000,- eller 5 000,- til å bygge friluftsliv og bruk av norsk natur – og dermed gi et bidrag til bedre folkehelse. 
Det er kanskje ikke all verdens til summer, men det betyr at ordningen også retter seg mot småprosjektene som ofte faller utenfor slike støtteordninger. Her kan det altså være både stort og smått som får bidrag. Vår erfaring er at frivilligheten får mye ut av slik støtte!

Det kan også være greit å vite at

  1. du må søke elektronisk, men vi har gjort det så enkelt som mulig for søkerne
  2. det er fullt mulig å søke selv om du er usikker på om aktiviteten/prosjektet faller innenfor ”kriteriene”
  3. du kan søke igjen selv om du tidligere ikke har nådd opp
  4. samme søker kan søke til flere aktiviteter

Her er direkte lenke til nettsiden for Statskogmillionen.

Her er lenke til pressemelding som er gått ut.

Her er en oversikt over tildelinger i 2017:

Slik har NJFF kunngjort muligheten via sine nettsider.