Det vert gjort veldig mykje godt arbeid i samfunnet og næringslivet, og me ser stadig at fleire tek eigne grep for å avgrensa smittespreiing. Like fullt, vert det tydeleg at lokale tiltak kanskje ikkje alltid er nok, og situasjonen krev ytterlegare grep. Det er ikkje noko hyggjeleg å oppleve butikkar som slit, tilsette som vert permitterte og folketome senter og gater. Samstundes registrerar me stadig nye tiltak for å halde butikkar i drift, som heimkøyring av varer og lokal netthandel. Det vert og gitt oppmodingar om å nytta lokal handel når situasjonen roar seg.

Last ned brevet som er gått ut til verksemder med publikumskontaktt i pdf her