Stord kommune er vertskommune for ordninga. Den enkelte kommune i samarbeidet har i tillegg oppnemnt ein særskilt innkjøpsansvarleg, som er medlem av innkjøpsforumet.

Du vil på innkjøpssidene bl.a. finna:

  • Kontaktpersonar i kommunane
  • Oversikt over innkjøpsavtalane
  • Innkjøpsstrategi, reglement og rettleiar
  • Lenke til lovverk for offentlege innkjøp

Til Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum sin nettstad

Logo for innkjøpsforum