Frå laurdag 07. november vil reglane for besøk verta utvida slik:

  • Det vert berre løyve til eit besøk dagleg for kvar bebuar.
  • Berre næraste pårørande får kome på besøk og berre to personar om gangen.
  • Besøkstid vert sett til klokka 10:30 – 12:30 og 16:30 – 18:00
  • Besøkjande har ansvar for å nytte munnbind (medbrakt) under besøket og halde to meter avstand til bebuar.

Reglane må sjåast i samanheng med gjeldande reglar. Me minner elles om dei generelle reglane for hygiene!

 

Kriseleiinga i Stord kommune