Velkomen til innskrivingsmøte tysdag 5.november 2019 klokka 18.00-19.00. 

Her er informasjon:

Innskriving av førsteklassingar som skal starta på skulen hausten 2018.docx PDF document ODT document

For informasjon om skulekrinsgrenser:

https://www.stord.kommune.no/skuletilhoeyring-naerskule-og-skulebyte.428232.97tbe297.tct.html