Det vert informasjonsmøte for foreldre og føresette for nye førsteklassingar på måndag 2.november kl 18-19. Møtet vert i gymsalen.

Her er brevet som er sendt ut:

Invitasjon til informasjonsmøte 2020.docx

Vel møtt!